Lên phía trên
Phí vận chuyển cho nội thành và ngoại thành như nào ?
Câu hỏi:
Phí vận chuyển cho nội thành và ngoại thành như nào ?
Trả lời:
Phí vận chuyển cho nội thành và ngoại thành như nào ?
Lên phía trên
Vận chuyển mất bao nhiêu thời gian ?
Câu hỏi:
Vận chuyển mất bao nhiêu thời gian ?
Trả lời:
Vận chuyển mất bao nhiêu thời gian ?
Lên phía trên
Quy trình sau khi order là gì ?
Câu hỏi:
Quy trình sau khi order là gì ?
Trả lời:
Quy trình sau khi order là gì ?
Lên phía trên
Tôi muốn xuất hóa đơn có được không?
Câu hỏi:
Tôi muốn xuất hóa đơn có được không?
Trả lời:
Tôi muốn xuất hóa đơn có được không?
Lên phía trên
Đơn hàng bao nhiêu thì được miễn phí shipping?
Câu hỏi:
Đơn hàng bao nhiêu thì được miễn phí shipping?
Trả lời:
Đơn hàng bao nhiêu thì được miễn phí shipping?
Lên phía trên
Các phương thức thanh toán của chúng tôi?
Câu hỏi:
Các phương thức thanh toán của chúng tôi?
Trả lời:
Các phương thức thanh toán của chúng tôi?
Lên phía trên
Nếu sản phẩm không như yêu cầu thì sao ?
Câu hỏi:
Nếu sản phẩm không như yêu cầu thì sao ?
Trả lời:
Nếu sản phẩm không như yêu cầu thì sao ?
Lên phía trên
Bảo hành sản phẩm như nào ?
Câu hỏi:
Bảo hành sản phẩm như nào ?
Trả lời:
Bảo hành sản phẩm như nào ?
Lên phía trên
Tôi có thể đổi hoặc hủy hàng không?
Câu hỏi:
Tôi có thể đổi hoặc hủy hàng không?
Trả lời:
Tôi có thể đổi hoặc hủy hàng không?
Lên phía trên
Sản phẩm có VAT chưa?
Câu hỏi:
Sản phẩm có VAT chưa?
Trả lời:
Sản phẩm có VAT chưa?
Chat Zalo Chat Facebook Hotline: 089.668.4177