Thanh toán.
Lên phía trên
Các phương thức thanh toán của chúng tôi?
Câu hỏi:
Các phương thức thanh toán của chúng tôi?
Trả lời:
Các phương thức thanh toán của chúng tôi?
Lên phía trên
Nếu sản phẩm không như yêu cầu thì sao ?
Câu hỏi:
Nếu sản phẩm không như yêu cầu thì sao ?
Trả lời:
Nếu sản phẩm không như yêu cầu thì sao ?
Lên phía trên
Bảo hành sản phẩm như nào ?
Câu hỏi:
Bảo hành sản phẩm như nào ?
Trả lời:
Bảo hành sản phẩm như nào ?
Lên phía trên
Tôi có thể đổi hoặc hủy hàng không?
Câu hỏi:
Tôi có thể đổi hoặc hủy hàng không?
Trả lời:
Tôi có thể đổi hoặc hủy hàng không?
Lên phía trên
Sản phẩm có VAT chưa?
Câu hỏi:
Sản phẩm có VAT chưa?
Trả lời:
Sản phẩm có VAT chưa?
Chat Zalo Chat Facebook Hotline: 089.668.4177